สหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาจังหวัดชัยภูมิ
 
 
หน้าแรก > ภาพกิจกรรม
 
 

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564

 

 

          เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2564 สหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาจังหวัดชัยภูมิ จำกัด ได้จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 ณ ห้องประชุมคอนเวนชั่นฮอลล์ โรงแรมสยามริเวอร์รีสอร์ท อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

 

 

example example example
example example example