สหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาจังหวัดชัยภูมิ
:: สหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาจังหวัดชัยภูมิ จำกัด ยินดีต้อนรับ ::

 

สมาชิกสามัญ
 •              ประเภท
         อัตรา
 • ออมทรัพย์*
                2.50
 • ออมทรัพย์พิเศษ**
       3.00
สมาชิกสมทบ
 •              ประเภท
         อัตรา
 • ออมทรัพย์*
                 2.25
 • ออมทรัพย์พิเศษ**
       2.75

    * ฝากขั้นต่ำ 100 บาท

    ** ฝากขั้นต่ำ 1,000 บาท

    *** มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 65 เป็นต้นไป

 •              ประเภท
            อัตรา
 • เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน
         6.75
 • เงินกู้สวัสดิการเพื่อสมาชิก
  6.95
 • เงินกู้สามัญ
                    6.95
 • เงินกู้พิเศษ
                    5.95
 • เงินกู้ไม่เกินหุ้น
                6.95
 • เงินกู้อาชีพ
                    6.95
 • เงินกู้พลังงานแสงอาทิตย์
  6.95

    * มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 65 เป็นต้นไป

 
 
 

ประกาศฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์จับสลากทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาจังหวัดชัยภูมิ จำกัด ประจำปีการศึกษา 2565

 

ประกาศฯ เรื่อง ทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาจังหวัดชัยภูมิ จำกัด ประจำปีการศึกษา 2565 รับสมัครตั้งแต่วันที่ 7-30 มิถุนายน 2565 (ในวันและเวลาทำการ)

 

             >>>ประกาศสหกรณ์ฯ

             >>>ใบสมัคร   

 

แจ้งการหักเงินประกันชีวิตกลุ่ม ประจำปีการเงิน 2565

 

ประกาศผลการสรรหาโดยการคัดเลือกเจ้าหน้าที่สหกรณ์

 

             >>>เจ้าหน้าที่ธุรการ

             >>>เจ้าหน้าที่แผนงาน   

 

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาจังหวัดชัยภูมิ จำกัด เรื่อง เลื่อนวันสอบเจ้าหน้าที่สหกรณ์ จากวันที่ 29 มกราคม 2565 เป็นวันที่ 30 มกราคม 2565 เวลาและสถานที่คงเดิม         

 
 
 
 
example  

ร่วมงานวันครบรอบ 50 ปี ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2565

 

รายละเอียด

     
example  

กิจกรรมสหกรณ์ไทยร่วมใจทำดี เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2565

 

รายละเอียด

     
example  

กิจกรรมนิเทศเจ้าหน้าที่ ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2565

 

รายละเอียด

     
example  

กิจกรรมปลูกป่าเพิ่มพื้นสีเขียว เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2565

 

รายละเอียด

     
example  

โครงการ ทำความดีเพื่อแม่เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสครบรอบวันก่อตั้งสหกรณ์ เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2565

 

รายละเอียด

     
 
     
   
นายสุธี บุญถือ
ประธานกรรมการ
     
   
นางสาวจิรารัตน์  ภัทรวลี
ผู้จัดการ