สหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาจังหวัดชัยภูมิ
 
 
หน้าแรก > ภาพกิจกรรม
 
 

อบรมสัมมนา กฎหมายสินเชื่อการประนอมหนี้โดยศาลไม่ต้องฟ้องคดี

 

 

          เมื่อวันที่ 24-26 ธันวาคม 2564 นายสุธี บุญถือ ประธานกรรมการพร้อมคณะ เข้าร่วมอบรมสัมมนา เรื่อง กฎหมายสินเชื่อ การประนอมหนี้โดยศาลไม่ต้องฟ้องคดี ณ โรงแรมไอยราแกรนด์ เขาพระตำหนัก พัทยาใต้ จ.ชลบุรี

 

 

example example example
example example example
example example example