สหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาจังหวัดชัยภูมิ
 
 
หน้าแรก > ภาพกิจกรรม
 
 

มอบเครื่องพิมพ์เอกสาร

 

 

          เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565 สหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาจังหวัดชัยภูมิ จำกัด นำโดย นายสุธี บุญถือ ประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะ เดินทางไปยังสำนักงานที่ดินจังหวัดชัยภูมิ เพื่อมอบเครื่องพิมพ์เอกสาร จำนวน 1 เครื่อง เพื่อใช้ในงานราชการ

 

 

example example