สหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาจังหวัดชัยภูมิ
 
 
หน้าแรก > ภาพกิจกรรม
 
 

โครงการ ทำความดีเพื่อแม่เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสครบรอบวันก่อตั้งสหกรณ์

 

 

           วันพุธที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ.2565 สหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาจังหวัดชัยภูมิ จำกัด ได้จัดโครงการ ทำความดีเพื่อแม่เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสครบรอบวันก่อตั้งสหกรณ์ “ 27 กรกฎาคม 2538 ” ซึ่งมีกิจกรรม ดังนี้

          1. ร่วมลงนามถวายพระพร เฉลิมพระเกียรติ

          2. มอบทุนการศึกษาบุตรสมาชิกประจำปี 2565 เฉลิมพระเกียรติ

          3. ทำบุญเลี้ยงเพลพระเฉลิมพระเกียรติ

          4. รับบริจาคเสื้อผ้าเครื่องอุปโภค อุปกรณ์กีฬา อุปกรณ์การเรียน และทุนการศึกษา เฉลิมพระเกียรติ เพื่อมอบให้นักเรียนที่ขาดแคลน ณ โรงเรียนหนองไผ่วิทยานุสรณ์ ต.หนองไผ่ อ.เมือง จ.ชัยภูมิ

 

 

example example example
example example example
example example example
example example example
example example example
example example example
example example example
example example example