สหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาจังหวัดชัยภูมิ
 
 
หน้าแรก > ภาพกิจกรรม
 
 
example  

ร่วมแสดงความยินดี ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2565

 

รายละเอียด

     
example  

ร่วมบริจาคน้ำดื่มและเครื่องดื่ม ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดชัยภูมิ เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2565

 

รายละเอียด

     
example  

ร่วมงานวันครบรอบ 50 ปี ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2565

 

รายละเอียด

     
example  

กิจกรรมสหกรณ์ไทยร่วมใจทำดี เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2565

 

รายละเอียด

     
example  

กิจกรรมนิเทศเจ้าหน้าที่ ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2565

 

รายละเอียด

     
example  

กิจกรรมปลูกป่าเพิ่มพื้นสีเขียว เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2565

 

รายละเอียด

     
example  

โครงการ ทำความดีเพื่อแม่เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสครบรอบวันก่อตั้งสหกรณ์ เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2565

 

รายละเอียด

     
example  

โครงการพัฒนาบุคลากร หลักสูตร ทีมงานเพื่อบริการแบบมืออาชีพ ระหว่างวันที่ 24-26 มิถุนายน 2565

 

รายละเอียด

     
example  

มอบเครื่องพิมพ์เอกสารให้แก่สำนักงานที่ดินจังหวัดชัยภูมิ เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565

 

รายละเอียด

     
example  

ประชุม คณะกรรมการดำเนินการครั้งที่ 2 เพื่อปรับเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยให้เป็นไปตามสภาวะเศรษฐกิจใน ปัจจุบัน และปรับปรุงแก้ไขระเบียบให้สอดคล้องกับการดำเนินงาน เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2565

 

รายละเอียด

     
     
     
     
หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14